Podczas Targów Export Expo odbędzie się IV Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej. Jest to jedyna tego typu inicjatywa, obejmująca zasięgiem Europę Centralną i Wschodnią, Bliski Wschód oraz Chiny i gromadząca rekordową liczbę przedsiębiorców.

Podczas poprzednich edycji Kongresu gośćmi byli między innymi przedstawiciele ponad 50 izb gospodarczych z Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Polski, Rosji, Słowacji, Słowenii, Ukrainy
i Węgier. Łącznie gościliśmy jako Hosted Buyers około 1750 zagranicznych przedsiębiorców oraz ponad 2100 rodzimych.

Tak liczny udział samorządu gospodarczego to dobra zapowiedź dla polskiej gospodarki, która staje się liderem w organizacji spotkań biznesowych przedsiębiorców Europy Centralnej i Wschodniej.

Kongres to miejsce do nawiązania stałej współpracy świata nauki z samorządem gospodarczym z kraju i z sąsiadami z zagranicy.

Udział w tych inicjatywach stwarza możliwości do nawiązania efektywnej współpracy Uczelni z przedsiębiorcami z Polski, Europy Centralnej i Wschodniej oraz z Chin.

IV Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej i targi „Export Expo” to wydarzenia towarzyszące IX edycji targów China Homelife Show i China Machinex. Stwarzają warunki do nawiązania współpracy naukowej
i gospodarczej pomiędzy Polską, Chinami oraz krajami Europy Centralnej i Wschodniej.

Podobnie jak w poprzednich edycjach przewidujemy zaproszenie za pośrednictwem Izb Gospodarczych prawie 2000 przedstawicieli z krajów z Europy Centralnej i Wschodniej oraz około 3000 polskich przedsiębiorców.

Założenia Kongresu:

 • działanie na rzecz współpracy samorządu terytorialnego i samorządu gospodarczego,
 • lobbing na rzecz rozwoju wymiany gospodarczej przedsiębiorców z Europy Centralnej i Wschodniej,
 • stworzenie płaszczyzny dla szerokiej współpracy międzynarodowej podmiotów gospodarczych,
 • stworzenie systemu informacji i promocji gospodarczej dla przedsiębiorców,
 • współpraca samorządu gospodarczego z samorządem terytorialnym i administracją państwową,
 • reprezentowanie interesów przedsiębiorców we wszystkich aspektach związanych z ich działalnością,
 • propagowanie i dbałość o wysokie standardy działalności gospodarczej, norm etycznych w biznesie
  oraz upowszechnianie zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców,
 • wsparcie dla promocji i eksportu produktów, usług i kapitału przedsiębiorców zorganizowanych
  w samorządzie gospodarczym, w tym przez współpracę z izbami bilateralnymi i multilateralnymi.