Misją Kongresu jest:

  • działanie na rzecz współpracy samorządu terytorialnego i samorządu gospodarczego,
  • dostęp do najnowszych osiągnięć w nauce służących gospodarce,
  • lobbing na rzecz rozwoju wymiany gospodarczej przedsiębiorców z Europy Centralnej i Wschodniej, wraz z wszelkimi ułatwieniami związanymi z eksportem i importem,
  • tworzenie miejsc pracy na rynku krajowym i outsourcing zagraniczny,
  • stworzenie płaszczyzny dla szerokiej współpracy podmiotów gospodarczych Europy Centralnej i Wschodniej z innymi regionami świata,
  • zwiększenie i pogłębienie współpracy samorządu gospodarczego z samorządem terytorialnym i administracją państwową,
  • propagowanie i dbałość o wysokie standardy działalności gospodarczej, norm etycznych w biznesie oraz upowszechnianie zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców,
  • wsparcie dla promocji i eksportu produktów, usług i kapitału przedsiębiorców zorganizowanych w samorządzie gospodarczym, w tym przez współpracę z izbami bilateralnymi i multilateralnymi.

 

Organizatorzy spodziewają się udziału około 300 osób w tym przedstawicieli około 80 zagranicznych i 90 krajowych przedstawicieli izb gospodarczych.

Gośćmi specjalnymi będą handlowcy z Chin zainteresowani zakupem krajowych produktów, począwszy od żywności, poprzez urządzenia, maszyny, kosmetyki, wysoko wyspecjalizowane usługi budowlane i inne.