Meorient International Exhibition Co Ltd.

Meorient International Exhibition Co Ltd. zajmuje się międzynarodowymi usługami wystawienniczymi. Jest to jedna z niewielu wyspecjalizowanych firm w branży wystawienniczej w Chinach, zajmująca się głównie międzynarodowymi wystawami, konferencjami, spotkaniami B2B, e-commerce i szkoleniami wystawców. Meorient jest również członkiem UFI i pełni funkcję wiceprzewodniczącego China Convention & Exhibition Society.
Il „Viagra dell’Himalaya” vittima del riscaldamento globale cialis generico online kaolack: 5000 scatole di viagra sequestrate dalla dogana
www.meorient.com

 

Warszawska Izba Gospodarcza

Warszawska Izba Gospodarcza od 1989 roku buduje w regionie silny samorząd gospodarczy, w celu godnego reprezentowania interesów zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców. Wspiera swoich członków w ich dążeniach do rozwoju, zwiększenia ich konkurencyjności i umocnienia pozycji na rynku lokalnym i międzynarodowym.
Cheap steroid offers critically ill virus patients some hope insulin bodybuilding gw pharma ceo on new cannabis-derived drug
Członkostwo w Izbie daje możliwość nawiązania efektywnych kontaktów biznesowych, zwiększenia rynków zbytu, a także podniesienia kompetencji kadry pracowników, co bezpośrednio prowadzi umocnienia pozycji rynkowej przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie.

www.wig.waw.pl

 

Stowarzyszenie Polskich Mediów

Stowarzyszenie Polskich Mediów jest młodą organizacją – formalna rejestracja nastąpiła na początku 2002 roku – ale działającą z rozmachem i dynamiką. Cieszy systematycznie zwiększająca się liczba członków, z satysfakcją odnotowujemy żywe zainteresowanie naszymi poczynaniami samorządowych władz regionalnych i lokalnych. Wydaje się, iż jesteśmy na dobrej drodze do umacniania tożsamości społeczności lokalnych, lecz przede wszystkim do skutecznej integracji środowiska dziennikarzy pracujących w różnych mediach na terenie całej Polski. Służą temu liczne organizowane sesje i warsztaty szkoleniowe w różnych miejscach kraju i za granicą.

www.polskiemedia.org

 

TTG Wiadomości Gospodarcze

TTG Wiadomości Gospodarcze to magazyn samorządu gospodarczego, skierowany do przedsiębiorców i organizacji, nastawiony na współpracę ogólnopolską i międzynarodową. Gazeta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na rzetelne wiadomości gospodarcze, bez kontekstu politycznego.

www.wiadomoscigospodarcze.com