Andrzej PieczonkaAndrzej Pieczonka
Były konsul ekonomiczny RP w Szanghaju. Dyplomata – I Radca. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu (WPHI) Generalnego RP w Szanghaju, Od szeregu lat zaangażowany w rozwój współpracy gospodarczej Polski z Chinami. Ur. w Katowicach w 1959 r. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach – Wydział Handlu Zagranicznego, Przez szereg lat pracował w firmie Kopex – Katowice, zajmując się m.in. realizacją dostaw sprzętu górniczego na rynki pozaeuropejskie, w tym do Chin, W latach 1991 – 1996 pracował jako attache handlowy w Ambasadzie RP w Kuwejcie, Od 2003 roku ponownie w dyplomacji gospodarczej, najpierw jako szef Wydziału Ekonomiczno – Handlowego Konsulatu Generalnego RP w Hongkongu, a następnie od 2008 roku do chwili obecnej kieruje działalnością WPHI Szanghaj.

Jakub JakóbowskiJakub Jakóbowski
Absolwent Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego (UW) oraz kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze w Szkole Głównej Handlowej (SGH). Doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, przygotowuje rozprawę doktorską na temat chińskiej zagranicznej polityki ekonomicznej wobec państw rozwijających się. Stypendysta Taiwan Fellowship na Soochow University w Tajpej, prowadzi wykłady na studiach podyplomowych na UW i SGH. W latach 2012-2015 pracował w doradztwie eksportowym dla polskiego sektora MŚP, na rynkach Azji Wschodniej i obszaru WNP.

dr Alicja Adamczakdr Alicja Adamczak
Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2002-2019. Prawniczka, radca prawny, nauczyciel akademicki, rzecznik patentowy. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W białostockiej filii UW w 1996 uzyskała stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy zatytułowanej Pełnomocnik w postępowaniu patentowym. Ukończyła także aplikację sędziowską, uzyskała uprawnienia radcy prawnego i rzecznika patentowego[1]. Jako nauczyciel akademicki związana z Wydziałem Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z własnością przemysłową. Przez dwie kadencje kierowała Polską Izbą Rzeczników Patentowych i Krajową Radą Rzeczników Patentowych. Brała udział w tworzeniu przepisów prawnych (w tym prawa własności przemysłowej). Była też redaktorem naczelnym periodyku „Rzecznik Patentowy. Została członkinią m.in. Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Menadżerów Nauki (EARMA) Polskiej Akademii Nauk. W 2000, za wybitne zasługi w tworzeniu prawa ochrony własności przemysłowej, za zasługi w działalności na rzecz Zrzeszenia Rzeczników Patentowych, prezydent Aleksander Kwaśniewski odznaczył ją Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Adrian ZwolińskiAdrian Zwoliński
Ekspert – Konfederacja Lewiatan. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doktorant Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej (Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw). Współpracował z kancelariami prawnymi oraz organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców. Ekspert think-tanku Centrum Studiów Polska-Azja ds. zagadnień makroekonomicznych, prawnych i rynku finansowego obszaru Azji. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa rynku finansowego oraz gospodarczego.

Patrycja Sass-StaniszewskaPatrycja Sass-Staniszewska
Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej. Jest związana z e-Izbą od startu działalności organizacji na początku 2013 roku. Poprzednio pełniła funkcje członka zarządu i dyrektora operacyjnego. Jest pomysłodawczynią m.in. Szkoły e-Commerce Polska, akcji „Kupuję w internecie”, programów edukacyjnych; projektów badawczych (iBuy Powered by consumer, Lubię to czy kupuję to), a także inicjatyw eventowych. W latach 2008-2012 Patrycja Sass-Staniszewska zajmowała się rozwojem strategicznym i biznesowym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Izba Gospodarki Elektronicznej reprezentuje i wspiera interesy firm związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem firm zrzeszonych. Misją organizacji jest rozwój polskiej branży e-commerce poprzez współpracę, wymianę know-how, działania legislacyjne oraz silną i efektywną reprezentację wspólnych interesów w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie. Obecnie Izba Gospodarki Elektronicznej zrzesza blisko 200 firm członkowskich i partnerskich.

Mariusz ŻakiewiczMariusz Żakiewicz
Dyrektor Działu Transportu i Spedycji u operatora logistycznego BBA Transport System. Jest odpowiedzialny m.in za strategię przedsiębiorstwa, procedury operacyjne, rekrutację i szkolenie nowych pracowników. Pełni także funkcję pełnomocnika ds. jakości ISO 9001:2015. Odpowiedzialny za certyfikację w ramach przynależności do Międzynarodowego Zrzeszenia Transportu Lotniczego IATA.  Posiada ponad 10-cio letnie doświadczenie w pracy w logistyce międzynarodowej, uczestniczył w wielu projektach krajowych i zagranicznych, zorganizował blisko 10 000 różnego rodzaju transportów. Specjalizuje się w dostawach typu Time Critical oraz Emergency z portów morskich i lotniczych na terenie całej Europy. Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, logistyk certyfikowany przez European Logistics Association. Swoją wiedzę poszerzał w ramach procesu certyfikacji FIATA organizowanego przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki w Gdyni. Inicjator szerzenia wiedzy logistycznej w ramach projektu Akademia Spedytora, podczas którego prezentowane są dobre praktyki i kulisy organizacji przewozów drogowych, morskich, lotniczych, kolejowych, Project Cargo oraz w transporcie farmaceutyków.

Bartosz MiszkiewiczBartosz Miszkiewicz
Prezes Zarządu firmy Symlog Sp. z o.o. Manager z 19-to letnim doświadczaniem w zakresie spedycji intermodalnej (kolejowo-drogowej). Od 2013 roku aktywnie realizuje ideę Kolejowego Jedwabnego Szlaku świadcząc usługi transportu towarów za pomocą intermodalnych pociągów z Chin do Europy. Współpracuje z wieloma chińskimi operatorami kolejowymi będąc przedstawicielem jednego z największych – firmy Zhengzhou International Hub Development. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku „Biznes chiński” z zakresu intermodalnych połączeń transportowych. Pomaga polskim przedsiębiorcom zrozumieć rynek chiński, specyfikę budowania tam relacji i biznesu, a jako przedstawiciel firmy Symlog Sp. z o.o. obsługuje ich transportowo w formule od-drzwi-do-drzwi zdejmując problem logistyki z barków klientów.